Skaderegistrering

Injury Database (IDB) Sverige ingår som en del i EU:s skadepreventiva program Euro Injury Database. Från år 2017 är datainsamlingen avbruten på grund av GDPR. Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Under åren 2007-2017 har skaderegistrering bedrivits på Region Värmlands sjukhus akutmottagningar och andra mottagningar som behandlar akuta skadefall. Informationen från IDB används bland annat för att öka kunskapen om skadornas uppkomst och vilka personer som drabbas, men även vilka aktiviteter och produkter som inverkat på skadan.

Användbara uppgifter för planering av skadeförebyggande arbete och vårdresurser

Patientens självrapporterade uppgifter kompletteras med uppgifter från läkarens journal om diagnos och eventuell inläggning i slutenvård. Denna kunskap används i det skadeförebyggande arbetet samt för att beräkna omfattningen av vårdresurser för olika skador. Vid analys avidentifieras uppgifterna så att ingen enskild person kan identifieras. Region Värmland har årligen registrerat cirka 17 000-18 000 skador i IDB åren 2007-2017 med uppehåll under åren 2013 och 2014.