IDB Sverige

Registret IDB Sverige tillhandahåller detaljerad skadestatistik med uppgifter från såväl öppen som sluten vård, för skadepreventiva ändamål. Datainsamlingen till registret är just nu avbrutet på grund av GDPR.