Självmord, statistik och prevention

Självmord, också kallat suicid, är ett folkhälsoproblem som på många sätt drabbar en stor del av befolkningen.

Varje år är det ungefär 1 100 personer i Sverige som tar sitt liv. Under 2016 var 33 av dessa från Värmland. Siffrorna gäller antal säkra självmord, det vill säga fall där man med säkerhet kan säga att självmord var avsikten. 

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor och män i åldrarna 15–44 år här i Sverige. Bland kvinnor i samma åldersgrupp är självmord den näst vanligaste dödsorsaken efter cancer.

I Värmland är medelålders och äldre män en identifierad riskgrupp för fullbordat självmord. Yngre kvinnor är en riskgrupp för självmordsförsök.

Statistik över självmord 2017 (pdf)

Statistik över suicid (folkhalsomyndigheten.se) 
Psykisk hälsa – läns- och kommunstatistik (folkhalsomyndigheten.se)

Det går att minska antalet självmord

Flera studier rörande personer som försökt ta sitt liv men som har överlevt, visar att de in i det sista varit ambivalenta och vanligen ville fortsätta att leva. Det finns också studier som visar att det går att avbryta en suicidal process genom exempelvis insatser i den fysiska miljön eller med rätt vård.

Självmord och psykisk hälsa

Det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och självmord. Människor med psykisk ohälsa är en utsatt grupp vad gäller socioekonomiska faktorer såsom ekonomi, boende, tillgång till arbete och delaktighet i sociala nätverk. Det gäller både i jämförelse med den övriga befolkningen och i jämförelse med andra patient- eller funktionshindergrupper.

Ungefär hälften av dem som tar sitt liv i Sverige har haft kontakt med hälso- och sjukvården under sin sista månad i livet, enligt Socialstyrelsen.

Självmord eller suicid

Orden självmord och suicid har samma innebörd. På Region Värmlands sidor om självmordsprevention använder vi båda orden.
Mer om begreppen självmord och suicid

Länkar till fakta om självmord

Samhällsekonomiska konsekvenser av suicid (msb.se)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (ki.se)

Socialstyrelsens rapporter, analyser och kunskapsstöd (socialstyrelsen.se)

Folkhälsomyndighetens webb om suicidprevention (suicidprevention.se)

Självmord i anslutning till vård (socialstyrelsen.se)

Suicidprevention väst (suicidprev.com)

Stödmaterial för suicidprevention (ki.se)