Konferens i Karlstad 2 juni 2017: Självmord går att förhindra

Närmare 200 personer deltog i konferensen Självmord går att förhindra. Här hittar du bilder som visades under dagen.

Program för konferensen

Bildspel

Nationell samordning för att minska suicid
Jenny Telander, utredare, Folkhälsomyndigheten.

Uppdrag psykisk ohälsa
Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag psykisk hälsa, Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

Samverkan kring suicidprevention i Uppsala-Örebro hälso- och sjukvårdsregion
Birgitta Huuva Johansson, Region Örebro län, regional samordnare för suicidprevention i Örebro län.

Aktuellt forskningsläge gällande suicidprevention
Tabita Sellin-Jonsson, region Örebro län.

Åtgärder mot personpåkörningar inom järnvägstrafik
Helena Rådbo, filosofie doktor, Sakkunnig enhet Trafiksäkerhet, Trafikverket .

Resultat från retrospektiv journalgranskning på patienter som suiciderat
Charlotta Brunner, chefläkare, psykiatriförvaltningen, Landstinget i Kalmar län.
Ulrika Andersson, specialistsjuksköterska, patientsäkerhetsamordnare, Vuxenpsykiatri Söder, Landstinget i Kalmar län.

Från europeisk forskning till svensk implementering och utvärdering: Youth Aware of Mental health (YAM)
Carin Bokedal, projektledare för YAM, Stockholms läns landsting.
Eva Lundin, samordnare för YAM, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid SLSO.

Presentation av Värmlands plan för suicidprevention
Karin Haster, nationell samordnare för suicidprevention i Värmland.