Konferens i Karlstad 12 april 2018: Suicidprevention i Värmland – alla kan bidra

Närmare 300 personer deltog i konferensen Suicidprevention i Värmland – alla kan bidra. Här hittar du bildspel, filmer och foton från dagen.

Publik

Konferensen Suicidprevention i Värmland – alla kan bidra hölls 12 april 2018, på Karlstad CCC. Arrangör var regionala samverkansgruppen för sucidprevention i Värmland.

Citat om konferensen

Vi som arbetade med konferensen har fått många synpunkter om dagen, både muntligt och via den enkät som skickades ut till deltagarna. Vi är glada över alla positiva kommentarer (de var många) och tar till oss av de förbättringsförslag som vi fått.

Några kommentarer från enkätsvaren:

  • En av de bästa konferenser jag varit på.
  • Jag var berörd av de personliga berättelser som vi fick ta del av.
  • Alla ämnen och alla som berättade var mycket bra!
  • Hela tiden intressant.
  • Uppskattade underhållningen som lättade upp stämningen!
  • Man tog verkligen åt sig att man ska vara lyhörd på sina medmänniskor.
  • Jättebra utställare, man kunde gå fram och få riktigt bra information om olika verksamheter och hur de arbetar med suicidprevention och psykisk ohälsa i övrigt.
  • Det delgavs mycket bra tankar och information som kommer att vara till stor hjälp i det vardagliga arbetet.

Program

Program för konferensen

Bildspel

Gemensamma föreläsningar:
Fakta, myter och forskning – Ullakarin Nyberg

Skam – Karin Schulz

Statistik och kurser Bengt Stenström och Martin Letell

Valbara seminarier:
Riskgrupp medelålders och äldre män – Marcus Eriksson

Riskgrupp unga kvinnor – Christina Sand och Sofie Franke

Riskgrupp hbtq – Cal Orre 

Filmer


Steg för livet (5 minuter)


Ullakarin Nybergs föreläsning under konferensen. (46 minuter)


Ullakarin Nyberg berättar om riskgrupperna för självmord och självmordsförsök. (4 minuter)


Karin Schultz berättar om Mind, om skam och om att lyssna. (2,5 minuter)


Charlie Eriksson berättar om Aldrig ensam, om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och om vad anhöriga kan tänka på. (2,5 minuter)

Foton


Bengt Stenström, regional samordnare för suicidprevention i Värmland.


Ullakarin Nyberg föreläser.


Moderator Marie Niljung, till höger, tillsammans med Anna Beata Ekström.


Karin Schulz föreläser.
 

 
Föreläsning om riskgruppen unga kvinnor.


Matilda Jonasson och Samantha Rösand berättade om den hjälp de fått 
genom att delta i ESF-projektet Värmlands framtid.

 
Monica Ekström föreläser om riskgruppen ensamkommande barn.
 

 
Cal Orre föreläser om riskgruppen hbtq.


Charlie Eriksson berättade om fem självmordsförsök och om hur han 
fick livslusten tillbaka.


Tor och David lockade till både skratt och eftertanke.


Under pauser fanns det möjlighet att fika, mingla bland utställare och 
knyta kontakter.