Konferens i Karlstad 2020: Suicidprevention i Värmland – manlighet och suicid

I september är det dags för årets konferens om suicid och suicidprevention. I år är temat manlighet och suicid.

I Värmland är själmordstalet (antal per 100 000 invånare) för män 3–5 gånger högre än för kvinnor. År 2018 var självmordssiffran för män 26,7 medan siffran för kvinnor var 8,6.

Det är viktigt att lyfta frågan och skapa förståelse för varför så många killar och män begår självmord. Därför har Samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland i år valt suicid och manlighet som tema för konferensen.

Konferensen ska ge kunskap om suicid, suicidrisker och suicidprevention. Du får tillfälle att nätverka bland utställare, föreläsare och andra deltagare och förhoppningen är att du lämnar konferensen med inspiration att verka för färre självmord bland killar och män.

Bland föreläsare syns både personer som forskar om suicid, och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och suicidtankar.

Under eftermiddagen kan du välja mellan tre olika seminarier:

  • Tre viktiga saker om ensamhet
  • Missbruk, riskbruk och suicid
  • Paneldiskussion om samtalsmetoder för livet

Mer om programmet hittar du här

Tid och plats

Konferensen är torsdagen den 10 september klockan 9–16, med incheckning från klockan 8. Platsen är Karlstad CCC.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till personer som av olika anledningar behöver förståelse för varför så många män tar sitt liv.

Chefer, medarbetare och politiker i Region Värmland och länets kommuner, myndigheter, organisationer, företag, engagerade personer inom idéburna organisationer samt privatpersoner – alla är välkomna att delta i konferensen.

Anmäl dig till konferensen

I deltagaravgiften ingår konferensprogrammet samt morgonfika, förmiddagsfrukt, lunch och eftermiddagsfika.

Deltagaravgift: 800 kronor, exklusive moms
Sista anmälningsdag: 19 augusti

Här anmäler du dig

Utställning

Vill du vara med och sprida information under konferensen? Här finns möjlighet att ställa ut och berätta om din organisations verksamhet.

Mer om utställningen

Övrig information

När du publicerar text eller foton om konferensen – tagga gärna med #suicidpreventionivärmland.

Läs mer om suicidpreventiva dagen, Karlstad CCC, hållbarhet, konferensapp, hashtagg och kontakpersoner.

Arrangör

Arrangör för konferensen är regionala samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland.

Läs mer om suicid, suicidprevention och regionala samverkansgruppen för suicidpreventioni Värmland.

Informationsblad

Här hämtar du informationsblad om konferensen

 

Program
Utställning
Anmälan
Övrig information