Länkar till information om levnadsvanor

Här finner du länkar till webbsidor och dokument som du kan ha nytta av i arbetet med att förebygga och behandla sjukdom.

Styrande dokument

 

Verktyg

  • Goda levnadsvanor gör skillnad (formulär för att identifiera eventuella ohälsosamma levnadsvanor) - Regionens medarbetare kan beställa formuläret via Trycksaksverktyget på regionens intranät.
  • FYSS-lathund 2017 - Regionens medarbetare kan beställa lathunden via Trycksaksverktyget på regionens intranät.
  • Aktivitetsdagboken - Regionens medarbetare kan beställa aktivitetsdagboken via Trycksaksverktyget på regionens intranät.
  • Motiverande samtal, utbildning (regionvarmland.se)

 

Nationella sidor

 

Regional samverkan

 

Information till patienter