Spel om pengar

Kommuner och regioner ska erbjuda stöd och behandling till personer med allvarliga problem med spel om pengar.

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och regioner är ålagda att förebygga spelmissbruk. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

Spel om pengar och spelproblem (folkhalsomyndigheten.se)

Ett kunskapsstöd om spelproblem (folkhalsomyndigheten.se)

Första hjälpen vid spelproblem (stodlinjen.se)

Hasardspelsyndrom – spelberoende (1177.se)

Länsöverenskommelse – Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland samt länsöverenskommelse vid dopningsmissbruk samt länsöverenskommelse vid spelmissbruk och spelberoende av spel om pengar (vuxna)   (varmlandsvardforbund.se)