Informationsmaterial om fallskador och fallprevention

Här finns informationsmaterial som du kan använda när du berättar om fallskador och fallprevention.

Affischer 100 trappsteg

 
#100 trappsteg 
6 olika affisher att ladda ner. 

 
100 trappsteg om dagen förändrar livet
2 affischer att ladda ner.

Bildspel Balansera mera 

 
Bildspel om matens betydelse för att minska resken för fallolyckor - del 1
Bildspel om matens betydelse för att minska resken för fallolyckor - del 2
När du öppnat bildspelet kan du klicka på högtalaren i nedre högra hörnet för att få en föreläsarröst. 

 
Bildspel om motionens betydelse för att minska risken för fallolyckor
När du öppnat bildspelet kan du klicka på högtalaren i nedre högra hörnet för att få en föreläsarröst.


Bildspel om mediciners betydelse för att minska risken för fallolyckor 

Filmer 100 trappsteg och Balansera mera

Mer information

På socialstyrelsen.se finns mer informationsmaterial om fallprevention.