Trappor är bra vardagsmotion

Idag startar kampanjen 100 trappsteg och Balansera mera. Jannette Grahn Vera, folkhälsostrateg i Region Värmland berättar om kampanjen.

– Att träning är bra för hälsa, det vet väl de flesta. Men det är inte lika känt hur viktig vardagsmotionen är för hälsan. Alla kan vinna på att röra sig mer i vardagen men de som har mest att vinna är de som annars rör sig väldigt lite. Och vi vet att 40 procent av värmlänningarna inte rör på sig så mycket som de borde. Därför ville vi satsa på en kampanj som påminner om att vardagsmotion är bra för både den fysiska och psykiska hälsan.

Ni är ganska precisa i kampanjen med ett visst sätt att röra på sig i vardagen. Hur kommer det sig?

Vi vill slå ett slag för möjligheterna att gå i trappor och att rulla med rullstol i backar. Det är jättebra vardagsmotion. Vi har hämtat idén från en film som Suicide Zero tagit fram tillsammans med projektet 08fri.Masters. Den handlar om en man som började ta 100 trappsteg om dagen när han var 92 år och fick både balans och livsglädje tillbaka. Vi har anpassat konceptet till Värmland och även gjort en egen film där medlemmar i olika föreningar i Värmland finns med.

Hur kommer Balansera mera in?

Varje år vecka 40 genomförs den nationella kampanjen Balansera mera för att visa vad man kan göra för att minska risken för fallskador. Den kampanjen har fokus på mat, motion och mediciner. Vi tyckte det var bra att slå ihop den med 100 trappsteg. Så nu blir det kampanj 7 september–4 oktober.

Vad kommer att hända under kampanjen?

På grund av de restriktioner som finns just nu kommer kampanjen att i första hand synas i sociala medier, på olika webbsidor och på skyltar på några orter. Flera kommuner och föreningar är också med i kampanjen. Att vi är många som satsar på detta ökar chanserna att vi når ut till dem som behöver inspiration för att ta tag i sin vardagsmotion och få ett längre och friskare liv.

regionvarmland.se/kampanjhost2020 kan du läsa mer om 100 trappsteg och Balansera mera.