Information om sol, solvanor och solskador

Här finner du material och länkar som kan användas för att öka kunskapen om vikten av sunda solvanor, generellt i befolkningen eller riktat till vissa grupper. Materialet kan användas via till exempel förskola och hälso- och sjukvård.

Informationsblad


Bilden visar informationsbladet Solen påverkar din hälsa. Informationsbladet, och affischen Solen påverkar din hälsa, finns att ladda ner nedan.

Affischen Solen påverkar din hälsa (pdf) – kan skrivas ut i A4 och A3
Informationsbladet Solen påverkar din hälsa (pdf) – lite mer om sol och solvanor 

E-utbildingar 

E-utbildningen Så påverkar solen hälsan
E-utbildningen Solråd för barn 0-6 år (cancercentrum.se)

Länkar

Länkar till webbsidor om solvanor, hudskador och hudcancer

Frågor och svar

Frågor och svar om sol, solvanor och solskador