Länkar om solvanor

Här finns länkar till mer information om solvanor, solskador och hudcancer.

Länkar

Fakta på 1177.se:
Solråd för barn (1177.se)
Solskador på huden (1177.se)
Malignt melanom – hudcancer (1177.se)
Basalcellscancer (1177.se)
Skivepitelcancer (1177.se)

Filmer på 1177.se:
Film: Idag skyddar jag mig mot hudcancer (1177.se)
Film: Att skydda sig mot hudcancer (1177.se)

Övrigt:

Sol och solarier (stralsakerhetsmyndigheten.se)
Beräkna min soltid (stralsakerhetsmyndigheten.se)
Cancerprevention Sunda solvanor (cancercentrum.se)
Cancerrådet i Värmland (liv.se)
Miljöhälsorapport 2017 (folkhalsomyndigheten.se)
Europeiska kodexen mot cancer (cancer-code-europé.iarc.fr)
Cancerpreventionsplan för Uppsala-Örebro hälso- och sjukvårdsregion (cancerprevention.se)
Solskyddsmedel (läkemedelsverket.se)