Stöd till våldsutsatta

Under behandling och rehabilitering är det viktigt att hälso- och sjukvård samverkar med andra aktörer och hjälper den som är utsatt att hitta bra information och kontakter.

Patientsäkerhet och integritetsskydd

Patientdatalagen reglerar allt som rör patientjournalens användning. Utgångspunkten är att stärka patientsäkerheten och integritetsskyddet i vården.

Behandling och rehabilitering

Behandling och rehabilitering av den våldsutsatta sker både i det akuta skedet och utifrån kroniska effekter av våldet. Behandlingsinsatser ska anpassas efter den enskilda personens kognitiva förmåga. Detta är speciellt viktigt vid olika funktionsnedsättningar. Anpassning och speciellt stöd kan behövas för att behandling ska kunna genomföras. Extra viktigt är att hälso- och sjukvårdspersonalen samarbetar internt och med externa aktörer. Se regional mall för samordnad individuell plan vid våld i nära relation (SIP), på Länstyrelsen Värmlands webbplats.

Samverkan internt och med andra aktörer sker vid omhändertagande, behandling och rehabilitering av våldsutsatta personer. Som hjälp i den externa samverkan finns en handbok.

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) har information om hur man kan reagera på våldsutsatthet:
Reaktioner på våld och hot, hos NCK

Nedan finns information som du kan förmedla till personer som är utsatta för våld.

Information på andra språk

Infogeneratorn är en webbaserad tjänst som hjälper dig som arbetar mot våld i nära relationer att ge information till våldsutsatta på 24 olika språk:
http://www.infogeneratorn.se/

Reaktioner på våld och hot – folder

Länkar

Brottsofferjourerna

Brottsofferjourerna (boj.se)

Brottsofferjouren Värmland (varmland.boj.se)
Finns i Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Säffle, Hagfors, Munkfors, Sunne, Torsby.
Bedriver stödgrupper för brottsutsatta personer.
Telefon: 054-18 28 88, 054-18 75 75
E-post: info@sodravarmland.boj.se 

Brottsofferjouren Östra Värmland (ostravarmland.boj.se)
Finns på plats i Filipstad, Kristinehamn, Storfors.
Telefon: 0550-122 20 
E-post: info@o-varmland.boj.se

Kvinnojourer

Kvinnojouren Alla kvinnors hus i Karlstad (karlstadskvinnorjour.se)
Självhjälps- och samtalsgrupper som vänder sig till alla kvinnor runt om i Värmland.
Telefon: 054-18 30 34.
E-post: kvinnojouren@akhkarlstad.se

Information på 1177.se

Nationella organisationer