Resursteam Heder

Region Värmland finns med i resursteam "Heder" och dit kan du vända dig för konsultation. Teamet samordnas av Länsstyrelsen i Värmland, se kontaktinformation nedan.