Barnets rättigheter

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. och barnets bästa ska alltid beaktas i beslut som rör barn. Det är något av det som vi alla ska tänka på för att följa FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, som blir lag i januari 2020.

Barnkonventionen blir svensk lag

Från den 1 januari 2020 har Sverige en ny lag – barnrättslagen. Det är FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, som nu är lag.

Läs mer om barnkonventionen 

Region Värmland och barnets rättigheter

Sedan många år tillbaka arbetar Region Värmland (tidigare Landstinget i Värmland) med barnrättsfrågor. 2009 antog landstingsfullmäktige en handlingsplan för FN:s konvention om barnets rättigheter, som sedan uppdaterats 2014. Nu finns ett nytt politiskt beslut att Region Värmland ska ta fram en handlingsplan för hur vi ska arbeta för att den nya lagen följs i Värmland.

Läs mer om hur Region Värmland arbetar för barnets rättigheter 

Barnrättsombud

I Region Värmland finns ett hundratal utbildade barnrättsombud som arbetar inom hälso- och sjukvården. De finns som stöd för de olika verksamheternas utvecklingsarbete.

Läs mer om barnrättsombud 

Barn som anhörig

Forskning visar att barn som inte får stöd i samband med en allvarlig kris i familjen löper risk att utveckla ohälsa senare i livet. När föräldrar eller andra vuxna i familjen har allvarliga svårigheter påverkar det barnen. Barn som är anhöriga är särskilt sårbara av flera skäl.

Läs mer om barn som anhörig