Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Folkhälsa / Barn och ungas hälsa / Stödgrupper för barn och unga i sorg

Stödgrupper för barn och unga i sorg

När någon i familjen dör blir ingenting sig likt. Då kan det hjälpa att träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om.

Varje år mister 3 000 barn i Sverige sin mamma eller pappa genom dödsfall. Till det kommer de som förlorar syskon, andra närstående eller kompisar. Sorg är ingen barnpsykiatrisk diagnos men det är inte samma sak som att barn inte behöver stöd av utbildade vuxna i sin sorgebearbetning. Att förlora mamma, pappa eller syskon medan man fortfarande är barn är en traumatisk händelse som påverkar barnet på djupet och under längre tid.

Stödgrupper för barn i sorg

Ett stöd i sorgearbetet är att delta i våra stödgrupper där barnet möter andra barn i samma situation. Sorg och saknad känns olika för alla och i grupperna har vi aktiviteter med olika teman och pratar om det som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen. 

Grupperna åldersindelas för barn och unga mellan 5 och 20 år. Vuxna träffar samtidigt andra föräldrar eller närstående i samma situation. Träffarna hålls på lekterapin på Centralsjukhuset i Karlstad vid åtta tillfällen efter klockan 16.
Nya grupper startas när tillräckligt många deltagare är anmälda. 

Stödgrupperna är ett samarbete mellan Region Värmland och Sjukhuskyrkan. Syftet med grupperna är att förebygga ohälsa bland barn och unga som mist någon nära. Utvärdering av tidigare genomförda stödgrupper har visat bra resultat.

Kontaktuppgifter

Vill du veta mer om verksamheten eller förmedla kontakt? Vi nås på e-post barnisorg@regionvarmland.se alternativt Anna-Karin Berglind, sjukhuskyrkan, telefon 010-831 58 04.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen