Till startsidan

Jämlik barnhälsa

Arbetet Jämlik barnhälsa handlar om samverkan för att minska övervikt och fetma och nå god och jämlik hälsa hos alla barn och unga i Värmland. Deltar i arbetet gör kommunerna Filipstad, Storfors och Säffle tillsammans med Region Värmland.

För att nå målet minskad övervikt och fetma och förbättrad och mer jämlik hälsa för barn och unga i Värmland ska kommunerna tillsammans med Region Värmland arbeta för:

  • Samsyn kring komplexiteten med övervikt och fetma.
  • Trygga och goda uppväxtvillkor.
  • Sunda levnadsvanor för barn och unga.

Det finns redan idag arbetssätt, metoder och verktyg för att till exempel hjälpa familjer att förbättra sina levnadsvanor. Men statistik och studier visar inte tillräckligt bra resultat. Därför behövs ett arbete som kan synliggöra grundorsaker till övervikt och fetma och skapa hållbara sätt att möta denna stora folkhälsoutmaning.

Samverkan

För att nå målet krävs en bred samverkan mellan flera aktörer och stor samhällsinvolvering och -engagemang. De tre kommunerna har arbetat tillsammans tidigare i förstudien Barnhälsa (2017-2018). Man såg då behov av ytterligare samverkan med varandra och andra delar av samhället, som till exempel föreningsliv och vårdnadshavare.

Det nu påbörjade arbetet för jämlik barnhälsa är ett långsiktigt folkhälso- och förändringsarbete där man avser att samverka med flera olika grupper.

Arbeten i kommunerna

Genom samverkansarbetet kan kommuner skapa lokalanpassade insater för att verka för jämlik barnhälsa.

Olika arbeten kommer att startas i de tre kommunerna – efter behovsanalys. Arbeten kan komma att röra flera olika förvaltningar och verksamheter, inte bara de som arbetar direkt med barn. Föreningar, hälso- och sjukvård och inte minst invånarna är viktiga aktörer. Alla behövs i arbetet med jämlik barnhälsa.  

Organisation

I arbetet för jämlik barnhälsa finns en samverkansgrupp och en samordningsgrupp.

I samordningsgruppen finns representanter för de tre kommunerna och Region Värmland.

Kontaktinformation

Vill du veta mer om arbetet med jämlik barnhälsa kontakta:

Region Värmland

Jannette Grahn Vera: jannette.veragajardo@regionvarmland.se
Marika Andersson: marika.andersson@regionvarmland.se

Säffle kommun

Fredrik Eriksson: fredrik.eriksson@saffle.se
Elin Bergström: elin.bergstrom@saffle.se

Filipstads kommun

Johanna Höjd: johanna.hojd@filipstad.se
Daniel Rimfjäll: daniel.rimfjall@filipstad.se

Storfors kommun

Kristina Karlsson: kristina.karlsson@storfors.se
Pia Aspvik: pia.aspvik@storfors.se
Anne-Louise Izindre: ann-louise.izindre@storfors.se  

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen