Till startsidan
Till startsidan

Statistik över övervikt, fetma och karies hos barn och ungdomar

För att beslutsfattare i Värmland ska kunna ta bra beslut om hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och ungdomar görs regelbundna kontroller av barn. Här hittar du statistik över övervikt, fetma och karies.

ELSA i Värmland

ELSA står för Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat. ELSA är en elevhälsodatabas som funnits sedan 2011 och är ett samarbete mellan Region Värmland och länets alla kommuner. Samtliga kommuner och vissa friskolor samlar uppgifter till databasen.

I samband med hälsosamtalen i grundskolans förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt gymnasiets årskurs 1 besvarar elever och föräldrar hälsoenkäter med frågor om hälsa, livsstil, trivsel och skolsituation.

Efter samtycke från vårdnadshavare och äldre elever sammanställs svaren i elevhälsodatabasen ELSA. Uppgifterna avidentifieras och resultatet presenteras på gruppnivå. Det säkerställer att inga barns identitet kan röjas.

Analyser av data i ELSA ger en aktuell bild av hälsan hos barn och ungdomar. Resultatet kan också följas över tid och fungera som underlag för prioriteringar av utvecklingsarbete och hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Aktuella siffror från Elevhälsodatabasen ELSA finns just nu inte tillgängliga.

Mer information om ELSA finns på respektive kommuns webbplats.

Hälsobesök inom barnhälsovården (BVC)

På BVC erbjuds hälsoövervakning enligt program med hembesök, vaccinationer och föräldrastöd individuellt och i grupp. I hälsoövervakningen ingår att följa barns tillväxt. Vikten följs genom att mäta barnens iso-BMI. Alla regioner följer 4-åringars iso-BMI.

Iso-BMI: Det går inte att bedöma barns vikt via BMI för vuxna. IOTF (International Obesity Task Force) har tagit fram ett iso-BMI för barn där värdet beräknas precis på samma sätt som BMI för vuxna. Viktklassificeringen skiljer sig däremot och gränserna för övervikt och fetma varierar för alla åldrar mellan 2 och 18 år.

Genom hälsobesöken hos BVC följs övervikt och fetma hos fyraåriga barn i Värmland (pdf) Pdf, 82 kB.

Bilden visar att:

  • Andelen barn med övervikt ökade från 2017 till 2018.
  • År 2018 hade 15 procent av flickorna i Värmland övervikt och 3 procent hade fetma.
  • År 2018 hade 8 procent av pojkarna i Värmland övervikt och 3 procent hade fetma.

Hälsokontroll hos Folktandvården

Folktandvården i Värmland kallar alla barn från cirka ett års ålder för en undersökning eller hälsokontroll. Efter första besöket kallas barnen minst en gång per år, beroende av hur det specifika barnets behov ser ut. Om ett barn har ökad risk för karies får det komma oftare på profylaxbesök. Tandvården jobbar förebyggande och vill nå alla för att uppnå en jämlik munhälsa.

Hälsokontroller bidrar till statistik över förekomst av karies hos barn och unga i Värmland (pdf) Pdf, 465 kB..

Bilderna visar att:

  • 96 procent av treåringarna i Värmland är kariesfria. Siffran för hela riket är 95 procent. I Värmland varierar andelen mellan 86 procent i Munkfors kommun och 100 procent i Lesjöfors kommun.
  • Karies i mjölktänder ökar. Värmland följer samma kurva som hela landet men har något lägre andel barn med kariesangripna tänder.
  • 6 procent av Värmlands 12-åringar är kariesfria, vilket motsvarar medelvärdet i alla regioner. Det är dock stora skillnader mellan kommunerna.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats