Till startsidan

Region Värmland och barnens rättigheter

Region Värmland arbetar på flera sätt med barnrätt och är ett av Sveriges kommuners och regioners modellregioner för arbetet med barnkonventionen som lag.

Handlingsplan

2009 antog landstingsfullmäktige en handlingsplan för FN:s konvention om barnets rättigheter, som sedan uppdaterats 2014. Handlingsplanen syftar till att öka kunskapen om barnkonventionen, förbättra barnkompetens hos regionanställda, utveckla barn och ungdomars inflytande och att barns bästa ska lyftas i beslut och avtal, verksamhetsplaner och budget.

Handlingsplanen barnkonvention (pdf) Pdf, 163 kB.

Nu finns ett nytt politiskt beslut att Region Värmland ska ta fram en handlingsplan för hur vi ska arbeta för att den nya lagen följs i Värmland. Politikerna vill att arbetet med planen sker i samverkan med andra viktiga aktörer i länet.

Modellregion

Region Värmland är en av Sveriges Kommuner och Regioners modellregioner för arbetet inför att barnkonventionen blir lag.

Arbetsgruppen barnrätt

I Region Värmland finns en arbetsgrupp för barnrätt. En viktig del i gruppens arbete är att öka kunskapen om konventionen och den nya lagen och hur lagen ska tillämpas i Region Värmlands alla verksamheter.

Förhoppningen är att det även ska bildas en arbetsgrupp som ser till barnrättsarbetet i hela Region Värmland.

Utbildningar

Ett 80-tal personer från hela Värmland har gick under 2017–2019 utbildningen FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik. Lika många politiker gick en motsvarande utbildning med fokus på barnets rättigheter i styrning och ledning.

Barnrättsombud

I Region Värmland finns närmare etthundra utbildade barnrättsombud. Dessa barnrättsombud har tillsammans med chef och ledning ett uppdrag att arbeta med barnets rättigheter och driva barnrättsfrågorna i det mer vardagsnära arbetet.

Mer om barnrättsombud.