Till startsidan
  • En beskrivande text för bilden
Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård för personer som flytt från Ukraina.
Vaccinationer och hälsoläge Ska få tillgång till testning, behandling av smittsamma sjukdomar och vaccination.
Psykisk hälsa i kristid Råd och stöd till den som påverkas av en allvarlig händelse.
Asyl- och flyktingfrågor EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet.
Beställa tolkning Ta reda på vilket språk, ukrainska eller ryska, personen är trygg med. Använd i första hand telefontolkning.
Resor med buss och tåg utan kostnad Erbjuds kostnadsfria resor inom regionens kollektivtrafik.
Läkemedel - förskrivning, identifiering och volymer Volymer av läkemedel i läkemedelsförråd och receptförskrivningsregler.
Samordningsarbeten som pågår Samordning sker både internt inom Region Värmland, regionalt och nationellt.
Ökad lagerhållning förbrukningsmaterial Varje verksamhet succesivt försöka öka sin lagerhållning av akuta artiklar