Till startsidan

Inspirationskonferens 2023

Barn som springer

Välkommen på en inspirationsdag om god och nära vård, hälsa och omsorg den 15 november. Du får inspiration och mer kunskap om omställningen till nära vård som lyfter goda omställningsexempel från hela Värmland.

Konferensen är på Karlstad CCC onsdagen den 15 november kl 08.00-16.00. Den vänder sig till baspersonal, chefer, verksamhetsutvecklare och övriga intresserade inom verksamhetsområdena vård- och omsorg, hälso- och sjukvård, skola och elevhälsa samt socialtjänst.

Konferensprogram

Under förmiddagen väljer du bland parallella seminarier och eftermiddagen bjuder på ett gemensamt program för alla deltagare.

Konferensprogrammet (uppdateras löpande)

Anmälan och kostnad

Anmäl dig och välj seminarier senast 20 oktober, 595 kronor per person.Se konferensprogram för detaljerad information om seminarierna

Vill du vara med som utställare vid konferensen?

Mer information och kontakt

FoU Välfärd Värmland via fouvalfardvarmland@kau.se
Nya Perspektiv via linnea.grankvist@regionvarmland.se