Till startsidan
Till startsidan

Ledning och styrning nära vård i Värmland

Samverkan mellan Värmlands 16 kommuner och Region Värmland är en nödvändig framgångsfaktor i omställningarbetet. Arbetet leds av en samordningsgrupp.

Politisk referensgrupp

Under 2020-2022 fanns en politiska referensgrupp med två representanter från varje kommun, samt presidiet i hälso- och sjukvårdsledningen i Region Värmland. Referensgruppens uppdrag var att förankra och förstärka omställningsarbetet​ till nära vård, stödja processen som leder fram till en målbild​ samt att delge och sprida kunskap​ om omställningen.

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen består av representanter från länets kommuner och regionen. Under 2021 var samordningsgruppens uppdrag att driva processen att ta fram en gemensam målbild för omställningen till nära vård i länet. Gruppen fick år 2022 fortsatt uppdrag att ta fram en gemensam färdplan för att konkretisera arbetet som ska genomföras runt om i länet. År 2023 coh framåt är uppdraget att inspirera och stötta verksamheter att accelerera arbetet mot Värmlands målbild med hjälp av ett processtöd.

Medlemmar i samordningsgruppen

 • Linnea Grankvist, samordnare målbildsarbete och färdplan , Nya perspektiv.
 • Kristin Törnqvist, samordnare Nära vård, Region Värmland.
 • Susanna Höjdén, områdeschef område samverkan, Region Värmland.
 • Wolmer Edqvist, projektchef.
 • Lena Lindberg Schlegel, utvecklingsledare vårdvalsenheten, Region Värmland.
 • Maria Persson, socialchef, Hagfors kommun.
 • Peter Nylander, hälso- och sjukvårdschef, Karlstads kommun.
 • Eva Nilsson, verksamhetschef, Arvika kommun.
 • Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef, Hagfors kommun.
 • Ulrika Nilsson, verksamhetschef, akutkliniken Centralsjukhuset i Karlstad.
 • Marie Pettersson, verksamhetschef, öppenvårdspsykiatri.
 • Åsa Whalén, verksamhetschef, vårdcentralsområde södra Karlstad.
 • Anna Carlsson, chef centrala elevhälsan, Karlstads kommun.

Processtöd

Processtödet är en grupp som stöttar både processen omställningen till nära vård samt samordningsgruppen i arbetet med målbild och färdplan.

Medlemmar i processstödet

 • Linnea Grankvist, samordnare målbildsarbetet, Nya Perspektiv.
 • Kristin Törnqvist, samordnare Nära vård, Region Värmland.
 • Jenny Wennberg, utvecklingsledare, Nya Perspektiv.
 • Carl Hast, utvecklingsledare, Hållbar utveckling/Experio Lab.
 • André Szeles, tjänstedesigner, Hållbar utveckling/Experio Lab.
 • Karin Svensson, kommunikatör, Region Värmland.
 • Johan Högberg, verksamhetsanalytiker, Region Värmland.
 • Anna Stake, utvecklingsledare, Hållbar utveckling/Experio Lab.
 • Tina Crafoord, ledningsstrateg, Region Värmland.

Direktörsberedningen

Direktörsberedningen är övergripande systemledning för omställningen i Värmland och består av länets kommundirektörer, regiondirektören, och andra direktörer i region Värmland. Omställningen innefattar hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, kultur, fritid och civilsamhället.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats