Till startsidan

Informationsfolder och fickfolder om nära vård

Här finns en folder samt en fickfolder som kortfattat beskriver vad nära vård är, hur Värmlands målbild ser ut, hur arbetet fortgår i Värmland och som svarar på de vanligaste frågorna.

A5-folder - Vad är nära vård och varför behövs det?

I foldern beskrivs kortfattat vad nära vård är och målbilden. Formatet är dubbelvikt A4, så skriv bara ut och vik den själv.

Vad är nära vård och varför behövs det? (pdf) Pdf, 411 kB.

Folder i fickformat

Fickfoldern sammanfattar omställningen i några övergripande budskap och i korta frågor och svar. Målgruppen är ledare, chefer och politiker som behöver ha kortfattad, övergripande kunskap om vad omställningen innebär och varför den behövs. Kontaka karin.svensson3@regionvarmland.se om du vill ha några exemplar.