Till startsidan

Inspirationsfilmer kring tjänstelogik

Johan Quist är forskare och vice föreståndare för Centrum kring tjänsteforskning vid Karlstads universitet. I ett antal filmer resonerar han kring tjänstelogik och omställningen till nära vård.

Vill du ta del av filmerna i sin helhet, kontakta Carl Hast, utvecklingsledare carl.hast@regionvarmland.se

Tjänstelogik - fabrikens långa skugga (vimeo)

Nära vård - en tjänstelogisk omställning (vimeo)

Handlingsutrymme och innovationskapacitet (vimeo)