Till startsidan

Symbol för omställningen i Värmland

Omställningsarbetet till god och nära vård, hälsa och omsorg drivs gemensamt i Region Värmland och länets 16 kommuner. En symbol för omställningsarbetet har tagits fram som kan användas som kompletterande avsändare då en och flera kommuner och regionen samverkar.

Symbol: Framtidens Värmland. Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg.