Till startsidan
Till startsidan

Vad är viktigt för dig?

Frågan Vad är viktigt för dig är central i omställningsarbetet till nära vård. Den gör det möjligt att på ett bättre sätt anpassa insatserna efter personens individuella förutsättningar och behov.När medarbetare i region och kommun i mötet med individer ställer frågan är det ett sätt att förstå hur de ser på sina behov. 

Barn på rehabilitering.

Varför frågan är viktig

Att ställa frågan hjälper dig att skapa en relation med personen, vilket hjälper dig att se och förstå personen utifrån det sammanhang den befinner sig i livet. På så sätt skapar vi bättre förutsättningar att arbeta tillsammans med personen och hitta den bästa vägen framåt. Då kan vi erbjuda en mer personlig och sammanhållen hälsa, vård och omsorg.


Frågan kan ställas på många olika sätt - den kan vara stor och lämna utrymme men också riktas mot specifika områden. Frågan är viktig inte bara i relation till patienter och närstående utan också att ställa till kollegor eller medarbetare.

  • Vad är viktigast för dig, just nu?
  • Vad är viktigast att uppnå för dig, med det stöd du har?
  • När du har en bra dag – vad är det som gör den bra?
  • Vad är viktigast för dig, att vi känner till om dig?

Informationsmaterial att använda

Poster - Vad är viktigt för dig? (pdf) Pdf, 12 MB.
Folder - Vad är viktigt för dig? Dubbelsidig utskrift (pdf) Pdf, 11 MB.

Filmer för dialog om frågan Vad är viktigt för dig?

Filmerna nedan visar olika perspektiv på frågan Vad är viktigt för dig? Varje film har något att presentera och några avslutas med reflektionsfrågor som ska fungera som underlag för att få i gång en dialog i den grupp som tittat på filmen. Se alla filmer eller välj de som du tycker passar bäst i din verksamhet. Länkarna leder till videovisning på Vimeo.

Brukarmedverkan: Presentation av de nio områden som framkommit i samsjuklighetsutredningen som viktiga ur brukarperspektiv – vad som är viktigt. Hur togs de fram och vilka är områdena. (Vimeo)

Del av intervju med patientrepresentant. (Vimeo)
Del av intervju med anhörigrepresentant. (Vimeo)
Del intervju med patientrepresentant. (Vimeo)
Nära vård ur en medarbetares perspektiv. (Vimeo)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats