Vad är viktigt för dig

Frågan "Vad är viktigt för dig?" är central i omställningen till nära vård. Den gör det möjligt att på ett bättre sätt anpassa insatserna efter de individuella förutsättningarna och behoven.

Att medarbetare ställer frågan "Vad är viktigt för dig?" är ett sätt för att förstå hur du som patient eller brukare ser på dina behov, vilket är viktigt för att erbjuda en mer personlig och sammanhållen hälsa, vård och omsorg.

Material att använda för dialog och kommunikation om frågan "Vad är viktigt för dig?"

Här nedan erbjuds material till hjälp för dig om chef eller ledare av en grupp att diskutera och reflektera över att ställa frågan ”Vad är viktigt för dig” till brukare/klienter/patienter. Hur ställer vi frågan, i vilka sammanhang, vad händer när vi ställer frågan, hur kan den hjälpa oss att arbeta mer personcentrerat med mera. 

Syftet med materialet är att få ut frågan och stimulera till samtal längst ut i organisationerna och att chefer med flera får hjälp och inspiration att ta upp frågan med sina medarbetare samt att medarbetare ställer frågan Vad är viktigt för dig till de som de möter. 

Material för dialog

Filmerna visar olika perspektiv på frågan "Vad är viktigt för dig?. Varje film har något att presentera och några avslutas med reflektionsfrågor för samtal i den grupp som tagit del av filmen som underlag för att få igång en dialog. Se alla eller välj de som du tycker passar bäst i din verksamhet.

(Länkarna leder till videovisning på Vimeo)

 1. Brukarmedverkan: Presentation av de nio områden som framkommit i samsjuklighetsutredningen som viktiga ur brukarperspektiv – vad som är viktigt. Hur togs de fram och vilka är områdena.
 2. Gott exempel på verksamhet som arbetar utifrån frågan ”Vad är viktigt för dig?”: Palliativa teamet i Kristinehamn berättar bla om samtalsstrukturen de sex S:n.
 3. Gott exempel på verksamhet som arbetar utifrån frågan ”Vad är viktigt för dig”: Hagfors kommun berättar om ”köksbordskonferensen”. 
 4. Del av intervju med patientrepresentant
 5. Del av intervju med anhörigrepresentant
 6. Del intervju med patientrepresentant
 7. Nära vård ur en medarbetares perspektiv

Material för kommunikation

Poster som kan skrivas ut och sätta upp i ex väntrum samt folder att lägga till exempel i fikarum, med information till medarbetare om varför frågan Vad är viktigt för dig ska ställas till de som vi är till för. Länkar till folder och poster finns längst ned på sidan.

Varför är det viktigt att fråga ”Vad är viktigt för dig?”  

Frågan kan ställas på många olika sätt och i olika sammanhang och kan vara stor och lämna utrymme för allt, men också riktas mot specifika områden.

 • Vad är viktigast för dig, just nu?
 • Vad är viktigast att uppnå för dig just nu, med det här stödet du har?
 • När du har en bra dag – vad är det viktiga som gör den bra?
 • Vad är viktigast för dig, att vi känner till om dig?  

Att ställa sådana frågor hjälper dig att skapa en relation eller ett partnerskap med personen, vilket i sin tur hjälper dig att se och förstå den personen utifrån det sammanhang de befinner sig i livet och vad som är viktigt för dem. På detta sätt får du bättre förutsättningar att arbeta tillsammans med personen och hitta den bästa vägen framåt!  

Frågan är viktig i många sammanhang – inte bara i relation till patienter och närstående. Det är en lika viktig fråga att ställa till kollegor eller medarbetare.

Dialog med invånare, patienter och brukare

Våra invånare är medskapare i omställningen till nära vård. För dig som vill skapa dialog med invånare, patienter eller brukare så har vi sammanställt en guide med presentationsmaterial, förslag till dialogfrågor och en enkät för att kunna skicka med synpunkter och reflektioner till målbildsarbetet som pågår.

Guide till att genomföra invånarmedverkan (Sway)

Film om hur guiden kan användas (Vimeo)