Samlad coronainformation för dig som arbetar i kommun

Samarbete mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård

Målet med samarbetet är att ha planer för ett likvärdigt och bra omhändertagande av patienter utanför sjukhusen i länet.

  • Kommunernas MASar har regelbundna avstämningar ett par gånger per vecka med regionens kontaktpersoner samt Smittskydd, för att få stöd i sitt arbete.
  • Kommundirektörerna har avstämning med regiondirektör, HS-direktör och sjukvårdsledare en gång i veckan.
  • Samtliga socialchefer möter delar ur regionens sjukvårdsledning en gång i veckan för strategiska frågor.
  • Enhets- och verksamhetschefer i primärvården möter MAS/kommunchef efter behov. 

 

Basala hygienrutiner

Skydd mot smitta av covid-19 från Region Jönköpings län.

Vårdhandboken

På Vårdhandbokens webbplats finns information om basala hygienrutiner och arbetskläder. Här kan du också testa dina kunskaper. 

Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner.

Socialstyrelsens utbildningar om hygien och skyddsutrustning

Nationella undervisningsfilmer om basala hygienrutiner

Rutiner 

Smittskydd Värmland

Folkhälsomyndigheten

Läkemedel

Hantera läkemedel inom kommun

Film om palliativ symtomlindring vid covid-19

Personalprovtagning

Från och med onsdag 13 maj 2020 påbörjas en gemensam administration av samtlig provtagning av hälso- och sjukvårdspersonal i region och kommun via en central samordningsenhet.

Först ut är de förfrågningar om provtagning som tidigare hanterats av lokal särskild sjukvårdsledning på Centralsjukhuset i Karlstad. För dem gäller från och med 13 maj att närmaste chef: 

Regionhälsan ansvarar för provtagning av personal som tidbokas via den centrala samordningsenheten, i första hand på Centralsjukhuset i Karlstad men snart även i Arvika och Torsby.

Den centrala samordningsenheten ansvarar för bokningsunderlag samt bevakning av inkommande svar. Negativa svar rings ut från samordningsenheten, positiva svar hanteras av Regionhälsans läkare.

Observera att syftet med provtagningen är att möjliggöra tidigare återgång i arbete utan att riskera smittspridning. Det innebär att medarbetaren inte får ha mer symtom än att vederbörande kan återgå i arbete direkt vid negativt provsvar. Personalprovtagning är inte aktuell om det gått mer än 7 dagar sedan insjuknandet.

Provtagningsinstruktion: Så tar du nasopharynxprov och svalgprov

Information om corona på olika språk

Här finns informationsmaterial på olika språk om covid-19.  

Vanliga frågor och svar

 

Samlad information från myndigheter

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Tillbaka till Samverkan, avtal och vårdval