Antikroppstester för vård- och omsorgspersonal

Under juni-september kommer samtliga patientnära personal inom region och kommun att erbjudas antikroppstestning. Provtagningen kommer att ske i etapper där verksamheterna/enheterna fördelats ut vecka för vecka.
Samtliga verksamheter kommer att få erbjudande om testning fram till och med vecka 40. I höst kommer sedan ett "uppsamlingsheat" för de medarbetare som av olika skäl inte haft möjlighet att testa sig under sommaren.

Varje verksamhet/enhet kommer att få detaljerad information veckan före provtagningsveckan.

Hur provtagningen går till och vad man ska tänka på finns i instruktionerna som skickas till respektive chef, som sedan ansvarar för att vidarebefordra till sina medarbetare.

Medarbetare som organisatoriskt hör till en verksamhet/enhet men tjänstgör på annan enhet provtar sig tillsammans med den arbetsplats där man arbetar.

Har du frågor kring testningen vänd dig i första hand till din chef.

Schemat nedan visar planerade veckor för antikroppstester för respektive verksamhet/enhet. Observera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras!

För att se fler veckor finns det en funktion för scroll i sidled i underkant på schemat.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Forshaga kommun Forshaga kommun Grums kommun Hagfors kommun  Hagfors kommun Karlstad kommun Karlstad kommun Kristinehamns kommun Kristinehamns kommun Sunne kommun Sunne kommun
Hammarö kommun   Storfors kommun Kils kommun  Filipstads kommun  Filipstads kommun    Sunne kommun   Arvika kommun Arvika kommun
    Årjängs kommun (ej SÄBO) Storfors kommun Karlstad kommun          Eda kommun Eda kommun
      Årjängs kommun SÄBO              
      Säffle kommun