Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Psykisk hälsa / Tillnyktringsenheten, TNE

Tillnyktringsenheten, TNE

Tillnyktringsenheten (TNE) erbjuder vistelse för personer från 18 år som är i behov av tillnyktring under medicinsk övervakning i högst 24 timmar. TNE har fyra vårdplatser och finns vid Psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad.

Måndagen den 12 oktober 2020 invigdes tillnyktringsenheten och verksamheten öppnar upp samma kväll. I filmen får du reda på mer om avdelningen.

Tillnyktringsenheten bemannas av omvårdnadspersonal, det vill säga skötare och eller undersköterskor. Sjuksköterska och läkare finns för konsultation och bedömning. Den som tas om hand på enheten är berusad eller påverkad och har behov av tillsyn i samband med tillnyktring. Vistelsen är frivillig.

Kontakt 

Personer kan komma till enheten med ambulans eller från somatisk akutmottagning, från polisen eller från kommunernas socialtjänst. TNE kontaktas via telefon innan ankomst på telefonnummer 010-831 98 54. Vid ankomst till tillnyktringsenheten är det en sjuksköterska som gör bedömningen om personen ska tas om hand på tillnyktringsenheten.

Personen kan själv eller med anhöriga uppsöka psykiatriska akutmottagningen för bedömning om vistelse på tillnyktringsenheten är aktuell.

Vem kan vistas på TNE?

Följande tillstånd är aktuellt för vistelse hos oss:

  • Personer som omhändertagits av polisen enligt LOB och som inte är aggressiva och våldsamma. När personen inkommer överlämnas ansvaret till hälso- och sjukvården.
  • Personer med missbruks- eller beroendeproblematik som är i behov av vård eller stöd och som i kontakt med myndigheter vill ha hjälp med vård eller behandling.
  • Påverkade personer som kommer till akutsjukvården och som är i behov av övervakad tillnyktring. 

Personer som inte är aktuella för vistelse på TNE

  • Utagerande eller våldsamma personer.
  • Personer som kräver annan medicinsk vård ska istället vårdas på somatisk akutmottagning eller annan vårdinrättning.
  • Personer som behöver boende eller övernattning.

Under vistelse och vidare stöd

Personalen på TNE arbetar för att motivera personer som vistas på TNE att själva söka stöd och hjälp för vidare vårdinsatser. Om personen själv önskar och ger sitt samtycke, kan personalen på TNE vara ett stöd och behjälplig med kontakten till socialtjänsten eller vårdcentralen.

Syftet med kontakten är att informera om patientens vistelse på TNE, aktuellt hälsotillstånd och vad som ligger till grund för att kontakten har initierats. Om personalen inte kommer i kontakt med socialtjänsten eller vårdcentralen under tiden personen vistas på TNE, får personen själv ta kontakt. 

Efter vistelsen på TNE

Personen kan när som helst välja att lämna TNE eftersom vistelsen är frivillig.

Om personen som avviker från TNE inte är i stånd att ta vara på sig själv, kontaktar personalen på TNE:

  • Socialtjänsten för ställningstagande till akut omhändertagande enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
  • Polisen för ställningstagande till Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer (LOB). 
  • Psykiatriska akutmottagningen vid själmordbenägenhet eller psykotiska symtom.
  • Somatiska akutmottagningen utifrån medicinsk bedömning. 

Bakgrund

Med stöd från socialdepartementet genomförde kommunerna i Värmland genom Region Värmland i samarbete med polismyndigheten 2014–2017 projektet "Förbättrade stöd och behandlingsinsatser vid omhändertagande enligt LOB eller andra akuta behov av tillnyktring".

Projektet visade på behovet av tillnyktringsplatser i Värmland; dels för personer som omhändertagits av polisen, dels för personer som kommer i kontakt med socialtjänst och hälso- och sjukvård.

I projektet utarbetades förslag till vårdkedja för målgruppen.

Av de statliga medlen förfogar vårdförbundet kvarvarande medel som ska finansiera större delen av första årets drift av tillnyktringsplatserna. Region Värmland är nu huvudman med en medfinansieringsmodell där Region Värmland ansvarar för 80 procent av kostnaderna och kommunerna för 20 procent.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen