Fokusvecka med seminarier och Vad är viktigt för dig-dag

Under fokusveckan 7–9 juni erbjuds tre olika seminarier med ett paket med material som kan användas i din verksamhet. Regional koordinering psykisk hälsa deltar i ett av seminarierna. Hoppas du vill vara med.

Tre olika seminarier genomförs under fokusveckan. Alla seminarier erbjuds vid tre olika tillfällen för att så många som möjligt ska kunna delta. Till seminarierna hör ett paket med material som kan användas för att arbeta i verksamheten kring Vad är viktigt för dig-dagen den 9 juni.

Tanken med Vad är viktigt för dig-dagen är att uppmuntra och stödja meningsfulla samtal mellan de som arbetar inom skola, vård och omsorg och de personer vi möter och deras närstående.

Seminarierna genomförs digitalt via Teams. Arrangör för seminarierna och Vad är viktigt för dig-dagen är samordningsgruppen för Nära vård.

Mer information och länk till anmälan finns på regionvarmland.se/naravard