Till startsidan

Samordnare transvård

Samordnare transvård är en stödfunktion i frågor om könsidentitet i Region Värmland.

Samordnare transvård är en tjänst som är till för personer med frågor och funderingar kring sin könsidentitet. Samordnaren erbjuder stöd till både individen och till närstående.

Tidigare skickades remisser till könsidentitetsutredningar av psykiatrin, men detta görs nu av samordnare transvård inom mottagningen för sexuell hälsa. Remissen skickas antingen direkt av samordnaren eller i samråd med annan huvudansvarig.

Samordnaren kan även svara på specifika frågor och bidra med sakkunskap till anställda inom Region Värmland och andra aktörer som exempelvis socialtjänst, skola, fritidsverksamhet och idéburna organisationer.

Kontakt med samordnare transvård

Om du i din yrkesroll behöver kontakta samordnare transvård:

Johanna Valentin 
Telefon: 010-831 51 06 

Telefontider: 
Tisdag: 09.00-10.00 
Torsdag: 14.00-15.00 

Telefonsvararen avlyssnas en gång om dagen.

E-post: johanna.valentin@regionvarmland.se
Vid mejlkontakt gäller inte sekretess.

Har du eller någon du känner frågor om könsidentitet kan du kontakta samordnare transvård:

Mottagningen för sexuell hälsa (1177.se)

Mer information

För mer information om könsidentitet, trans och hur en könsidentitetsutredning kan gå till, se RFSL:s webbplats: transformering.se.