Samordnare transvård

Samordnare transvård är en stödfunktion i frågor om könsidentitet i Region Värmland.

Samordnare transvård är en tjänst som är till för personer med frågor och funderingar kring sin könsidentitet. Samordnaren erbjuder stöd till både individen och till närstående

Tidigare skickades remisser till könsidentitetsutredningar av psykiatrin, men detta görs nu av samordnare transvård, antingen direkt eller i samråd med annan huvudansvarig.

Stödfunktionen är även till för att svara på specifika frågor och bidra med sakkunskap till anställda inom Region Värmland och andra aktörer som exempelvis socialtjänst, skola, fritidsverksamhet och idéburna organisationer.

Kontakt med samordnare transvård

Om du i din yrkesroll behöver kontakta samordnare transvård:

Johanna Valentin 
Telefon: 010-831 51 06 
Vardag 8:00-16:30
(Om inget svar, tala in meddelande med telefonnummer så ringer Johanna upp.)

E-post: johanna.valentin@regionvarmland.se
Vid mejlkontakt gäller inte sekretess.

Har du eller någon du känner frågor om könsidentitet kan du kontakta samordnare transvård:

Mottagningen för sexuell hälsa (1177.se)

Tillbaka till Samverkan, avtal och vårdval