Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Vårdval / Fritt vårdval – vårdgaranti – patientlagen

Fritt vårdval – vårdgaranti – patientlagen

Här hittar du frågor och svar om fritt vårdval, vårdgaranti och patientlagen.

Vårdgaranti

Enligt Region Värmlands regelverk ska berörd verksamhet ordna tid åt patienten inom vårdgarantin, antingen i egen verksamhet eller erbjuda patienten vård hos annan vårdgivare. Vårdinformatören kan informera patienten.

Val av vårdcentral

Du kan välja vilken vårdcentral du vill i Sverige. Kontakta den vårdcentral du vill tillhöra.
Välja vårdmottagning (1177.se)

Du kan välja vilken vårdcentral du vill i Sverige. Kontakta den vårdcentral du vill tillhöra.
Välja vårdmottagning (1177.se)

Du kan välja vilken vårdcentral du vill i den region där du bor. Du kan också välja en vårdcentral i annan region. Om du väljer en vårdcentral i en annan region, måste du kontakta den regionen. Enklast gör du ditt val i e-tjänsterna på 1177.

Kontakta berörd enhetschef, i vårdvalet ingår inte val av läkare.

Fritt vårdval

Ja, enligt patientlagen har du möjlighet att söka till vårdcentraler och öppen specialistvård i hela landet, även så kallad högspecialiserad vård. Regionerna kan i vissa fall besluta om krav på remiss. Om du behöver vara inlagd på vårdavdelning, så kallad slutenvård, krävs godkännande från din hemregion.

Så kallad slutenvård ska godkännas av motsvarande verksamhet i din hemregion. Du kan alltså inte använda dig fullt ut av fritt vårdval när du ska vara inlagd. Det är tillåtet att ställa frågan. Regionerna har dock regionala avtal för till exempel högspecialiserad vård. Det innebär att regionen i första hand remitterar till de sjukhus som omfattas av avtalet. Detta avgörs av verksamhetschef på berörd klinik.

Du kan välja öppenvård i hela landet inom offentligt finansierad vård, men ska sjukresa ersättas måste verksamheten remittera på medicinska skäl eller för ny medicinsk bedömning. Om du behöver vara inlagd på vårdavdelning, så kallad slutenvård, krävs att godkännande från din hemregion.

Möjlighet att söka öppenvård i hela landet. Remisskrav får inte ställas inom barn- och ungdomsmedicin. I vissa fall kan elevhälsan vara behjälplig vid egen vårdbegäran.

Denna patient kan som alla andra söka öppenvård i hela landet. Vid slutenvård krävs godkännande från hemregionen. Vid rättspsykiatri och psykiatrisk tvångsvård gäller särskild lagstiftning.

Vård utomlands

Hänvisa till handläggare inom regionen, försäkringsmedicinska teamet, rehabilitering specialistvård.


Patienter från andra regioner

Samma regler gäller som för värmlänningar som vill söka vård utanför länet. Hänvisa patienten till den mottagning hen vill söka till, för medicinsk bedömning.

Vid förlossningsvård tas en patient alltid emot. Ta kontakt med förlossningen på Centralsjukhuset i Karlstad och meddela dina planer, så att de vet om dig och så du får rätt information därifrån. Du ska själv ta med de handlingar som behövs inför förlossningen.

Riksavtal för utomlänsvård (skr.se)

Besvaras av upphandling och avtal, någon av våra jurister eller av LarsGöran Boström.

Patienter från andra länder

Akut vård – medicinsk bedömning, patienten får visa upp blått EU-kort eller reseförsäkring, annars betala hela vårdkostnaden.
Planerad vård – verksamheten får svara på om de alls kan ta emot och vad det eventuellt skulle kosta patienten om inte hemlandet eller försäkringen betalar.

Vid akut sjukdom och förlossningsvård tas patienten alltid emot. När det gäller planerad vård får berörd verksamhet ta ställning till om de kan ta emot patienten. Betalning regleras i nedanstående regelverk.

Utredningar

Ja, ni kan vända er till offentligt finansierad vårdgivare i landet. Det innebär annan region eller privat utförare som har avtal med någon region om NP-utredning. Avtalet ska vara öppet för andra regioner att utnyttja. Om familjen använder det fria vårdvalet och söker till en vårdgivare utanför Region Värmland, lämnas inte ersättning för sjukresa.
Rutin informera invånare om NP-utredningar (Region Värmlands interna nätverk)

Ja, ni kan vända er till offentligt finansierad vårdgivare i landet. Det innebär annan region eller privat utförare som har avtal med någon region om NP-utredning. Avtalet ska vara öppet för andra regioner att utnyttja. Vårdgivarna vill ha remissen från elevhälsan. Om familjen använder det fria vårdvalet och söker till en vårdgivare utanför Region Värmland, lämnas inte ersättning för sjukresa.
Välja vårdmottagning (1177.se)

Utredningar

Synpunkter och klagomål

Övrigt

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen