Till startsidan

Vårdvalsråd

Vårdvalsrådets syfte är att utveckla Vårdval Fysioterapi som system.

Vårdvalsrådet är en beredande instans inför beslut inom Vårdval Fysioterapi av enhetschefen för Vårdvalsenheten och hålls 2 ggr/år. Verksamhetsutvecklaren för Vårdvalsenheten är sammankallande och övriga deltagare är enhetschefen för vårdvalsenheten, controller från Vårdvalsenheten samt verksamhetschefer inom Vårdval Fysioterapi.

2022

3 maj

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen