Planering och uppföljning av dagligt arbete

Här är några exempel av mätverktyg från Värmland. Materialet är fritt att använda, men kom ihåg att ange källan!