Systemiskt möte

Systemiskt möte är en strukturerad demokratisk metod för lärande och utveckling som skapar delaktighet och känsla av sammanhang.

Metoden skapar förutsättningar för ömsesidig dialog och är ett verktyg att tänka tillsammans, en hjälp att tänka nytt och utanför ramarna.

Det systemiska mötet startar med att en av deltagarna berättar en personlig berättelse om en verklig händelse eller idé, ett problem eller en fråga. Gruppen ställer sedan frågor och belyser berättelsen utifrån så många perspektiv som möjligt vilket ger förutsättningar för att hitta nya och alternativa sätt att handla både för berättaren och gruppen.

Mötet leds av en samtalsledare och följer en logiskt strukturerad ram. Strukturen driver deltagarna att reflektera och synliggöra underliggande orsaker och mönster. 

Utbildning till samtalsledare

Utbildningen bygger på en upplevelsebaserad inlärningsmodell där praktiska övningar följs av fördjupad dialog om systemiskt tänkande, systemteori, responsiva ledarskapet och systemisk mötesmetodik.

Målet är att ge deltagarna kunskap och kompetens att leda systemiskt möte.

Målgrupp för utbildningen är chefer och medarbetare som i sitt arbete stöter på och hanterar komplexa problem.

Har du frågor?

Om du vill veta mera om systemiskt möte, hur metoden fungerar och kan användas.
Om du är samtalsledare och har behov av handledning och stöd inför ett systemiskt möte eller om du vill få en nystart och komma med i en reaktiveringsgrupp. Om du har behov av att genomföra ett systemiskt möte och saknar samtalsledare.

Tillbaka till Utbildning och kompetensutveckling