Cosmic e-kurs

För att säkerställa kompetensnivån och patientsäkerheten ska alla som arbetar i Cosmic gå en webbutbildning.

Här hittar du Cosmicutbildning för läkare.

Du som arbetar inom psykiatrin ska även gå webbutbildningen för beslutstöd. Här hittar du utbildningen.

Cosmic R8.1 E-kurs

Om du inte arbetat i Cosmic i Region Värmland tidigare behöver du även ta del av Cosmicutbildning för läkare (se info och länk till utbildning nedan).

Här kan du ta del av e-kurs för Cosmic R8.1.

Vid frågor kring E-kurserna eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta Utveckling och Användarstöd patientjournal på tfn 054-614000 (val 1).

Tillbaka till Utbildning och kompetensutveckling