Verksamhetens perspektiv

Som huvudarbetsplats räknas det tjänsteställe där arbetet utförs till 51procent eller mer av den arbetade tiden under en tvåårsperiod.

Källa: