Till startsidan

Planering och uppföljning av dagligt arbete

Att förstå och följa Patientnärmre vårds strukturer i vardagen utgör verktygen i utvecklingsprocessen. I satsningen ingår också att likrikta och ensa de olika verksamheterna för att öka "vi-känslan" och möjligheter för utbyte av tjänster och kunskap.Här hittar du några exempel av mätverktyg från Värmland. Materialet är fritt att använda, men kom ihåg att ange källan. Planering av arbetspass- checklista
Spegling av dagen - checklista
Speglingsenkät - instruktion
Speglingsenkät - mall

Mätning av fördelning av arbetstid - instruktion
Mätning av fördelning av arbetstid - mall

Patientringningar - instruktion
Patientringningar - mall

Störningsmätning - instruktion
Störningsmätning - mall

Telefonmätning - instruktion
Telefonmätning - mall

Förslag till rondenkät i ett förbättringsarbeteExempel