Till startsidan
Till startsidan

Systemiskt möte

Systemiskt möte är en metod som utvecklar och stärker arbetsgruppens "kollektiva intelligens". Metoden främjar lärande och utveckling i komplexa organisationer och skapar delaktighet och känsla av sammanhang.

Genom att nyfiket och utforskande ställa frågor, lyssna och utbyta erfarenheter tar vi vara på varandras kunskap. Metoden skapar på det sättet förutsättningar för ömsesidig dialog och stärker samarbetet i gruppen.

Det systemiska mötet startar med att en av deltagarna berättar en personlig berättelse som belyser ett aktuellt problem, dilemma eller fråga. Mötet leds av en samtalsledare och följer en logiskt strukturerad ram. Strukturen stimulerar deltagarna att tillsammans reflektera och synliggöra så många perspektiv som möjligt. Vilket skapar förutsättningar att hitta nya och alternativa sätta att handla.

Utbildning systemiskt möte

Utbildningen bygger på en upplevelsebaserad inlärningsmodell där praktiska övningar följs av fördjupad dialog om systemiskt tänkande, systemteori och systemisk mötesmetodik.

Målet är att utveckla deltagarnas förmåga att tänka, tolka och förstå komplexa sammanhang. 

Vid problem med registreringen mejla systemisktmote@regionvarmland.se

Har du frågor?

  • Om du vill veta mer om systemiskt möte, hur metoden fungerar och kan användas.
  • Om du är samtalsledare och har behov av handledning och stöd.
  • Om du vill gå en utbildning eller delta i en nätverksträff för samtalsledare.
  • Om du har behov av att genomföra ett systemiskt möte och saknar samtalsledare.

Kontakta systemisktmote@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats