Till startsidan
Till startsidan
Start / Utbildning och kompetensutveckling / Systemiskt möte / Checklista för samtalsledare

Checklista för samtalsledare

Här hittar du som samtalsledare för ett systemiskt möte en checklista för innehållet i mötets olika delar.

Inför mötet

 • Hälsa välkommen och berätta syftet med mötet.
 • Presentationsrunda.
 • Betona varsamhet och respekt mot berättaren och hens berättelse.
 • Tydliggör att det råder sekretess under mötet.
 • Beskriv kort hur mötet går till utifrån cirkeln (bilden ovan).

Mötets delar

Berättelse

Berättaren berättar ostört om en händelse, fråga eller problem. Deltagarna lyssnar aktivt och koncentrerat.

Frågor

Gruppen ställer frågor till berättaren.

 • Vem gjorde vad?
 • Vad hände sen?
 • Sökande och klargörande frågor.
 • Utforskande frågor som ökar förståelsen av berättelsen.
 • Var uppmärksam på – inget värderande eller ifrågasättande av berättare eller berättelsen, inga påståenden eller lösningar.

Tips: Vilken är din fråga? Kan du formulera det som en fråga? 

Berättaren drar sig tillbaka och lyssnar "glasväggen ner".  

Mönster

Ta in andras erfarenhet, perspektiv och nya vinklingar på berättelsen.

 • Vad är det som återkommer i berättelsen, vad är det vi känner igen oss i?
 • Vad har vi observerat i berättelsen?
 • Kan vara strukturer, trender, riktningar och teman som återkommer.
 • Kan handla om verksamhet- och organisationskultur.
 • Kan vara sättet vi tänker på, våra vanor, arbetssätt och attityder.
 • Försök tänka utanför ramarna!
 • Gör en sammanfattning av mönster innan ni går vidare till "val".

Tips: Vilket är mönstret? Kan du formulera det som ett mönster?

Val

Identifiera val som är gjorda eller beslut som är tagna i berättelsen.

 • Val gjorda av berättare, kund, klient, patient, grupp, ledning, organisation och övriga aktörer i berättelsen.
 • Medvetna eller omedvetna val och automatiska eller spontana val.
 • Olika vägar och möjligheter som aktörerna i berättelsen ställs inför.
 • Gör en sammanfattning av "val" innan ni går vidare till "alternativ".

Tips: Vilket är valet? Kan du formulera det som ett val?

Alternativ

Deltagarna presenterar flera möjliga alternativ till handlingar och lösningar. 

 • Kreativa, utvecklande lösningar, idéer eller handlingar och möjligheter.
 • Konkreta förslag till utveckling och förändring som berättaren kan göra idag, i morgon och framåt.
 • Se möjligheterna i berättelsen.
 • "Alexanderhugget" - en drastisk lösning. 
 • Försök att tänka utanför ramarna!

Efter avsnittet "alternativ" går det att göra en kort paus innan berättaren ska "kvittera"

Berättaren deltar aktivt igen "glasväggen upp". 

Kvittera

Berättaren reflekterar över resultatet av mötet.

 • Beskriv vilka upptäckter och slutsatser du har dragit.
 • Bekräfta vad som är särskilt viktigt och betydelsefullt för dig av det du hört.
 • Undvik att såga förslag, recensera mötet och värdera resultatet. 

Perspektivbyte

Systemsättarnas perspektiv, flera alternativ och resurssättning.

 • Återkoppla dina reflektioner och tankar utifrån det du har hört.
 • Beskriv vilka upptäckter och slutsatser du har dragit.
 • Bekräfta vad som är särskilt viktigt och betydelsefullt för dig av det du hört.
 • Vad kommer du konkret att bidra med för det fortsatta arbetet.
 • Undvik att såga förslag, recensera mötet och värdera resultatet.

Efterreflektion

Gruppen och samtalsledaren reflekterar utifrån mötet. Alla deltagarna svarar personligt på en fråga. Till exempel:

 • Vad tar du med dig från mötet NN?
 • Vad tar du (personligt) ansvar för NN?
 • Vilket är ditt bidrag i det fortsatta arbetet NN?
 • Vad vill du särskilt skicka med till berättare eller systemsättare NN?

Vad har du lärt dig? Vad tar du med dig? Vad tar du tar ansvar för?

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats