Till startsidan
Till startsidan
Start / Utbildning och kompetensutveckling / Yrkesintroduktion för sjuksköterskor

Yrkesintroduktion för sjuksköterskor

Här hittar du information om yrkesintroduktion för sjuksköterskor i samverkan mellan region och kommun.

Region Värmland startade under våren 2016 ett kliniskt utvecklingsprogram, KUP, för nya sjuksköterskor. Under 12 månader genomförs utbildningar och handledning inom tre områden:

  • Sjuksköterskans profession
  • Patientsäkerhet och kvalitet
  • Klinisk träning

En utveckling av programmet har varit att, som en del av kompetensplattformen, inkludera sjuksköterskor inom länets kommuner att delta i de olika utbildningarna. Kompetensplattformen för branschen hälsa, vård och omsorg drivs som ett projekt. Arbetet handlar om attrahera och öka intresset för branschen. Arbetet har bland annat utmynnat i en gemensam yrkesintroduktion för sjuksköterskor i kommun och region.

Ett sätt att komma igång med den gemensamma yrkesintroduktionen är att erbjuda delar av regionens kliniska utvecklingsprogram även för sjuksköterskor i kommunen.

Anmäl intresse

Är du sjuksköterska och arbetar i en värmländsk kommun är du välkommen att ta del av yrkesintroduktionen. Anmäl intresse tilllsammans med din chef till kerstin.pihlstrom@regionvarmland.se.

Ange följande uppgifter:

  • Namn
  • Arbetsplats och kommun
  • Ange om leg sjuksköterska eller distriktssköterska
  • Mejladress

E-utbildning, Vårdplanering

Den här utbildningen handlar om patientens väg genom vårdkedjan och syftet med utbildningen är att du som sjuksköterska ska känna dig trygg med att leda vårdplanering i din vardag.

Här hittar och startar du e-utbildningen, Vårdplanering

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats