Biobank

Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården innebär att patienter och provgivare måste informeras om och ge sitt samtycke till att deras prover får sparas i en biobank. Det givna samtycket ska dokumenteras i en journalhandling.

Information om vad ett samtycke till att spara ett prov innebär, hittar du på Biobanksverige.se.

Till dig som inte vill spara ett prov finns Nej-talong på Biobanksverige.se. Om du går in på 1177.se hittar du en hänvisning till samma sida.