Nyheter Laboratoriemedicin

Analys av antikroppar mot SARS-CoV-2

Klinisk mikrobiologi förändrar utbudet av antikroppsanalyser avseende SARS-CoV-2 för att möjliggöra både diagnostik av genomgången infektion och påvisande av antikroppar efter vaccination. Ändringen gäller från och med 2021-06-07

Fosfolipidantikroppar - analyser läggs ner

Analyserna kardiolipin IgG-antikroppar och β2-glykoprotein 1 IgG-antikroppar kommer efter 2021-03-15 inte längre att analyseras av klinisk mikrobiologi, CSK. Orsaken till nedläggningen är dels att antalet prov är lågt, dels analystekniska problem.

Ny gemensam lot på internkontroll till HemoCue Hb

Senast den 4 december 2020 behöver ni byta till en ny lot av HemoTrol Normal (Level 2) eftersom den gamla är slut i laboratoriets lager.

Info om SARS-CoV-2 och infl A/B o RS

Inflödet av prover för SARS-CoV-2-PCR till laboratoriet är stort. Här följer information av vikt för er som kunder att ta del av för att vi på bästa sätt ska kunna upprätthålla en hållbar diagnostik under influensa/RS-virussäsongen vid samtidigt pågående covid-19-pandemi.

Justering av beslutsgränser för P/S-NT-proBNP

I samband med att ett nytt nationellt sammanhållet vårdförlopp för hjärtsvikt ska implementeras justeras beslutsgränserna för P/S-NT-proBNP enligt nedan.

Ny analys - Retikulocyt-MCH (Ret-MCH)

Från och med 2020-10-01 kommer parametern Ret-MCH att lämnas ut på alla beställningar av B-Retikulocyter.

S-CA19-9 införs i Region Värmlands analysutbud

Från och med 2020-09-23 kan S-CA19-9 analyseras på Laboratoriet Klinisk kemi Centralsjukhuset.

P-Katekolaminer läggs ner

Anledningen är att förstahandsanalysen vid binjuretumörer är fP-Metoxikatekolaminer enligt det Nationella Vårdprogrammet. Denna analys är omgärdad av något striktare provtagningsrutiner.

Aferestrombocyter

Ändring av trombocytinnehåll från och med 2020-09-07.

Referensintervall för P-PK justeras

Som en del i nationell harmonisering av P-PK justeras referensintervallet till 0,9 – 1,2. Det nya referensintervallet kommer att presenteras som <1,25 INR.

Tillbaka till Laboratoriemedicin