Parasiter i feces - nya analyser

Klinisk mikrobiologi inför 11/3 2019 molekylärbiologiska analyser (PCR) för detektion av DNA från parasiterna cryptosporidium spp, entamöba histolytica och giardia lamblia (intestinalis).

De nya analyserna har bättre känslighet än traditionell fecesmikroskopi och är ett komplement till denna analys. Fecesmikroskopi är fortfarande aktuell för påvisande av övriga cystor, maskar och maskägg i feces. Läs meddelandet i sin helhet: Parasiter i feces - nya analyser