Ny analys P-Lågmolekylärt heparin

Vi börjar analysera P-Lågmolekylärt heparin 8/1 enligt önskemål från framför allt njurmedicin. Metoden mäter den hämmande effekten på Faktor Xa, vilken är proportionell mot läkemedelskoncentrationen (Fragmine, Klexane, Innohep).