Diagnostik av SARS-CoV-2

Från och med 2020-03-17 utför klinisk mikrobiologi diagnostik av SARS-CoV-2, det coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19

Här kan du läsa hela meddelandet om diagnostiken av SARS-CoV-2