Kompletterande information om provtagning för SARS-CoV-2

På grund av en del missförstånd, oklarheter i anvisningar, felaktiga provtagningar och många telefonsamtal kommer här en uppdatering kring provtagningen vid misstänkt covid-19/SARS-CoV-2-infektion.