Utförande av intravenös glukosbelastning avslutas

Vi slutar att utföra intravenösa glukosbelastningar (fPt-Glukosbelastning i.v) från och med 15/4.