Aferestrombocyter

Ändring av trombocytinnehåll från och med 2020-09-07.